Státní jazyková zkouška

Státní jazyková zkouška byla po řadu let jedinou možnou zkouškou z cizího jazyka. Přestože v současné době na první pohled může ztrácet smysl, opak je pravdou. Státnice je vhodnou alternativou ke zkouškám v jazycích, u kterých není jednoduché získat certifikaci v mezinárodním zkouškovém systému anebo takové zkoušky nejsou zařazeny ve vyhlášce MŠMT. Pozor ale na důležitou skutečnost - státníce nemají žádnou mezinárodní uznatelnost a platí tak pouze v České republice.

Varianty

SJZ základní

Zkouška na přibližné úrovni CEFR B2, 
písemná a ústní část.

SJZ všeobecná

Zkouška na přibližné úrovni C1,
písemná a ústní část.

SJZ tlumočnická a překladatelská

Zkoušky na přibližné úrovni CEFR C2,
písemná a ústní část.

Termíny zkoušek se vypisují dvakrát do roka, na jaře a na podzim, a jsou společné pro celou Českou republiku. Vzhledem k velmi nízké poptávce organizujeme Státní jazykové zkoušky pouze při dostatečném počtu žadatelů. V případě zájmu o složení SJZ, prosím, zašlete poptávku pomocí formuláře níže, uveďte stupeň zkoušky a jazyk, ze kterého státnici zamýšlíte skládat.  

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Kam dál