ÖSD Zertifikat C2

Úroveň rodilého mluvčího, schopnost jasné, plynulé a přesné komunikace na jakékoliv téma ve společenském nebo profesním kontextu, v neformálních i formálních situacích.

Zkouška v mezinárodním systému ÖSD (Österreich Schweiz Deutschland) určená kandidátům po alespoň 7 letech výuky němčiny na mezinárodní úrovni CEFR C2. Ve čtyřech částech, čtení, poslechu, psaní a mluvení, ověřuje schopnost jasné a jednoznačné, plynulé a přesné komunikace na jakákoliv témata v jakékoliv situací. Kandidáti se setkávají s praktickou němčinou z jazykových oblastí Rakouska, Německa a Švýcarska. Více o zkouškách ÖSD a důvodech k jejich absolvování zde.

Části zkoušky

Lesen

90 minut

Množství autentických textů na detailní porozumění ve čtyřech různých částích.

Hören

40 minut

Tři části na porozumění na témata vztahující se k německy mluvícím zemím.

Schreiben

75 minut

Dva texty dle zadání.

Sprechen

15 - 20 minut

Tři části - telefonní konverzace, prezentace a navazující diskuse.

Ukázkové testy

Písemná část

Oficiální ukázkové testy ÖSD ke stažení obsahují všechny komponenty zkoušky, včetně poslechu a správných odpovědí a lze je tak využít i ke zkouškové přípravě. Jednotlivé části jsou zabaleny v souboru ve formátu zip a je tak nutné je nejdříve rozbalit.

Ukázkové testy ke stažení

Ústní část

Hodnocení

Hodnocení zkoušky je postaveno na pozitivním přístupu. Hodnotí se tedy to, co kandidáti umí, nikoliv to, co neumí. Zkoušku vyhodnocují nezávisle dva examinátoři. Písemná a ústní část zkoušky lze skládat odděleně, úspěšní kandidáti pak získávají certifikát za obě části, pokud je složí najednou, nebo za každou část, pokud je absolvují v různých termínech. 

Kam dál