ÖSD Zertifikat C1

Plynulá komunikace s vysokou přesností a správností vyjadřování v nejrůznějších pracovních, společenských a osobních situacích. 

Zkouška v mezinárodním systému ÖSD (Österreich Schweiz Deutschland) určená kandidátům zhruba od 16 let věku po alespoň šesti letech letech výuky němčiny na mezinárodní úrovni CEFR C1. Ve čtyřech částech, čtení, poslechu, psaní a mluvení, ověřuje schopnost plynulé a vysoce přesné komunikace na nejrůznější známá i neznámá témata v široké škále situací. Kandidáti se setkávají s praktickou němčinou z jazykových oblastí Rakouska, Německa a Švýcarska. Více o zkouškách ÖSD a důvodech k jejich absolvování zde.

Části zkoušky

Lesen

90 minut

Množství autentických textů na detailní porozumění ve čtyřech různých částích.

Hören

40 minut

Dvě části na porozumění v obecných a společenských tématech.

Schreiben

90 minut

Dva texty - formální e-mail a zpráva, tvrzení nebo komentář dle zadání.

Sprechen

15 - 20 minut

Tři části - telefonní konverzace, diskuse a krátká prezentace.

Ukázkové testy

Písemná část

Oficiální ukázkové testy ÖSD ke stažení obsahují všechny komponenty zkoušky, včetně poslechu a správných odpovědí a lze je tak využít i ke zkouškové přípravě. Jednotlivé části jsou zabaleny v souboru ve formátu zip a je tak nutné je nejdříve rozbalit.

Ukázkové testy ke stažení

Ústní část

Hodnocení

Hodnocení zkoušky je postaveno na pozitivním přístupu. Hodnotí se tedy to, co kandidáti umí, nikoliv to, co neumí. Zkoušku vyhodnocují nezávisle dva examinátoři. Písemná a ústní část zkoušky lze skládat odděleně, úspěšní kandidáti pak získávají certifikát za obě části, pokud je složí najednou, nebo za každou část, pokud je absolvují v různých termínech. 

Kam dál