ÖSD Zertifikat A1

Komunikace na základní úrovni v jednoduchých situacích každodenního života. První krok ke skvělé němčině s mezinárodní uznatelností.

Zkouška v mezinárodním systému ÖSD (Österreich Schweiz Deutschland) určená kandidátům zhruba od 14 let věku po alespoň dvou letech výuky němčiny. Ve čtyřech částech, čtení, poslechu, psaní a mluvení, ověřuje schopnost nejzákladnější komunikace na nejběžnější témata a činnosti. Kandidáti se setkávají s praktickou němčinou z jazykových oblastí Rakouska, Německa a Švýcarska. Více o zkouškách ÖSD a důvodech k jejich absolvování zde.

Části zkoušky

Lesen

25 minut

Tři úkoly na porozumění ve variaci textů. 

Hören

10 minut

Tři úkoly na porozumění v mluveném kontextu.

Schreiben

20 minut

Vyplnění formuláře a napsání krátkého textu dle zadání.

Sprechen

10 minut

Osobní otázky, popis obrázku, aktivita.

Ukázkové testy

Písemná část

Oficiální ukázkové testy ÖSD ke stažení obsahují všechny komponenty zkoušky, včetně poslechu a správných odpovědí a lze je tak využít i ke zkouškové přípravě. Jednotlivé části jsou zabaleny v souboru ve formátu zip a je tak nutné je nejdříve rozbalit.

Ukázkové testy ke stažení

Ústní část

Hodnocení

Hodnocení zkoušky je postaveno na pozitivním přístupu. Hodnotí se tedy to, co kandidáti umí, nikoliv to, co neumí. Zkoušku vyhodnocují nezávisle dva examinátoři. Písemná a ústní část zkoušky lze skládat odděleně, úspěšní kandidáti pak získávají certifikát za obě části, pokud je složí najednou, nebo za každou část, pokud je absolvují v různých termínech. 

Kam dál