Zkoušky ÖSD

Prokazatelná znalost druhéhp nejčastěji vyučovaného jazyce v České republice s uznatelností ve všech německy hovořících zemích.

Dobrá znalost němčiny, coby oficiálního jazyka mnohých nadnárodních firem působících v České republice, skýtá početné příležitosti ke studiu v německy mluvících zemích, kariérnímu růstu u nás i možnostem získat zajímavou práci v zahraničí. Certifikovaná znalost je výhodou, často podmínkou. 

Proč ÖSD

Österreich, Schweiz, Deutschland. Zkratka ÖSD napovídá, kde všude jsou zkoušky uznávány a držitelům certifikátů přináší aplikovatelné výhody. 

Zkoušky ÖSD jsou vyvíjeny předními odborníky v oblasti, jejich kvalitní napojení na Evropský referenční rámec pro jazyky nastavuje jednoznačný standard.

Stejně jako u angličtiny, zkoušky z němčiny mohou představovat zajímavou možnost využití namísto maturity na školách, které to umožňují.

Jazykové certifikáty jsou honorovány body navíc při přijímacích řízeních na mnohých vysokých školách. Zvyšují tak šance na přijetí.  

Kam dál