Kompetenz in Deutsch A1

První kroky k jazykové nezávislosti v druhém nejčastěji vyučovaném jazyce v České republice s uznatelností ve všech německy hovořících zemích.

Zkouška v mezinárodním systému ÖSD (Österreich Schweiz Deutschland) určená dětem od 10 let do cca 14 let věku po jednom až dvou letech výuky němčiny. Zábavným způsobem vyzývá děti k plnění hravých úkolů ve čtyřech částech - čtení, poslechu, psaní a mluvení. Děti se setkávají s praktickou němčinou z jazykových oblastí Rakouska, Německa a Švýcarska. Více o zkouškách ÖSD a důvodech k jejich absolvování zde.

Části zkoušky

Lesen

30 minut

Tři úkoly na porozumění ve variaci textů. 

Hören

15 minut

Tři úkoly na porozumění v mluveném kontextu.

Schreiben

20 minut

Odpověď na osobní e-mail s daným zadáním.

Sprechen

10 minut

Osobní prezentace a krátká konverzace

Ukázkové testy

Písemná část

Oficiální ukázkové testy ÖSD ke stažení obsahují všechny komponenty zkoušky, včetně poslechu a správných odpovědí a lze je tak využít i ke zkouškové přípravě. Jednotlivé části jsou zabaleny v souboru ve formátu zip a je tak nutné je nejdříve rozbalit.

Ukázkové testy ke stažení

Ústní část

Hodnocení

Hodnocení zkoušky je postaveno na pozitivním přístupu. Hodnotí se tedy to, co kandidáti umí, nikoliv to, co neumí. Písemná a ústní část zkoušky lze skládat odděleně, úspěšní kandidáti pak získávají certifikát za obě části, pokud je složí najednou, nebo za každou část, pokud je absolvují v různých termínech. 

Kam dál