Pre A1 Starters

První kroky v angličtině, první opravdický diplom z univerzity v Cambridge. 
Velký motivační efekt a obrovská radost z úspěchu. Zrychlený pokrok ve výuce a nadšení jazyk skutečně používat.

Zkouška v prestižním mezinárodním systému od Cambridge Assessment English určená dětem ve 4. a 5. ročnících základních škol po alespoň dvou letech výuky angličtiny. Zábavným a milým způsobem vyzývá děti k plnění hravých úkolů ve třech částech - poslechu, čtení a psaní, mluvení. Děti se setkávají s praktickou angličtinou a zjišťují, že jsou schopny v situacích správně reagovat. Více o zkouškách Cambridge English a důvodech k jejich absolvování.
  
Pre A1 Starters je zkouška odpovídající definované mezinárodní úrovni angličtiny CEFR pre A1 a je důležitým prvkem v rozvoji aktivní schopnosti dětí efektivně používat všechny jazykové dovednosti - čtení, psaní, porozumění a mluvení.

Části zkoušky

Listening

Zhruba 20 minut, 4 části a 20 otázek.

Jednoduché instrukce s úkoly vyplňovanými do obrázkových materiálů.

Reading and Writing

20 minut, 5 částí a 25 otázek.

Minimální rozsah textů v obrázkovém zadání v rozsahu krátkých vět a jednotlivých slov.

Speaking

Celkem 3 - 5 minut, 4 části.

Příjemný pohovor s examinátorem nad obrázkovými materiály.

Ukázkové testy

Písemná část

Cambridge Assessment English pravidelně uvolňuje ukázkové testy ke stažení. Obsahují všechny komponenty zkoušky, včetně poslechu a správných odpovědí. Pro malé kandidáty ze základních škol jsou všechny úrovně obsažené v jednom souboru pdf s odkazem ke stažení zvukové nahrávky.

Ukázkové testy ke stažení

Ústní část

Hodnocení

Hodnocení zkoušky je postaveno na pozitivním přístupu, odborně "can do statements". Hodnotí se tedy to, co děti umí, nikoliv to, co děti neumí. Certifikáty mají formu vysvědčení, na kterém mohou děti z každé části zkoušky získat až pět bodů, graficky znázorněných pomocí erbů. Pokud dítě získá celkem alespoň 10 erbů, jeho jazyková úroveň odpovídá zkoušce. Cílem je děti motivovat. A protože žádné dítě na světě ještě nepředvedlo nulový výkon, nejmenší počet erbů v každé kategorii je jeden. Naprostá většina dětí však skládá zkoušku na deset erbů a více!

Kam dál