C2 Proficiency (CPE)

Vrchol. Výš už to nejde, alespoň, co se zkoušek týče. Úroveň rodilého mluvčího. S angličtinou teď můžete dělat cokoliv - třeba vyučovat na zahraničních školách. A to jste třeba těsně před maturitou. Klobouk dolů.

Zkouška v prestižním mezinárodním systému od Cambridge Assessment English určená kandidátům po zhruba 1000 až 1200 hodinách řízené výuky, má variantu CB (computer-based, podrobné informace zde), kterou lze skládat na počítači. C2 Proficiency odráží dovednosti talentovaných maturantů, studentů oborů anglistiky a ostatních s důkladnou a pravidelnou studijní přípravou.
 Více o zkouškách Cambridge English a důvodech k jejich absolvování.
  
C2 Proficiency (původním zkráceným názvem CPE) odpovídá definované mezinárodní úrovni angličtiny CEFR C2. Je nejvyšším stupněm škály. Schopnosti absolventa zkoušky jsou prakticky na úrovni vzdělaného rodilého mluvčího. Zkouška je široce akceptována vysokými školami, institucemi a zaměstnavateli po celém světě.

Části zkoušky

Reading and Use of English

1 hod. 30 min, 7 částí, 53 úkolů

Množství textů, článků a zpráv s úkoly na detailní porozumění a gramatiku.

Writing

1 hod. 30 minut, 2 části

Dva náročné texty na zadaná témata v rozsahu 240 - 280 a 280 - 320 slov.

Listening

40 minut, 4 části, 30 úkolů

Variace mluveného projevu, rozhovory, prezentace, přednášky, projevy.

Speaking

16 minut, 3 části

Osobní informace, diskuse nad obrázky, diskuse na zadané téma.

Ukázkové testy

Písemná část

Cambridge Assessment English pravidelně uvolňuje ukázkové testy ke stažení. Obsahují všechny komponenty zkoušky, včetně poslechu a správných odpovědí. 
 Všechny části i s poslechem jsou umístěny v jednom souboru v balíčku zip, který je nutné nejdříve na počítači rozbalit.

Ukázkové testy ke stažení Zjistěte více o možnostech předtestování

Ústní část

Hodnocení

Každá část zkoušky je hodnocena bodově a body se převádí na stupnici Cambridge English Scale (viz obrázek), která určuje výsledek. Finální známka je buď "A" pro výsledky nad úrovní zkoušky, "B" pro výsledky na úrovni zkoušky nebo "C" pro hraniční výsledky.  

Co když je celkový počet bodů nižší?

Kandidáti, kteří nezískají potřebný počet bodů, ale celkové skóre odpovídá úrovni o stupeň nižší, obdrží certifikát potvrzující tuto úroveň bez označení skládané zkoušky. 

Co když je celkový počet bodů vyšší?

  Kandidáti se známkou "A" u zkoušek A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced a C2 Proficiency obdrží certifikát, na kterém je kromě úspěšně vykonané zkoušky vyznačena i vyšší jazyková úroveň.

Kam dál