C1 Advanced (CAE)

Tohle je jazyková svoboda. Vrchol nejen středoškolských studií. Bezproblémová komunikace v téměř libovolném kontextu, známá i neznámá témata. Angličtina se stává prostředkem pro naplnění dalších přání, tužeb a ambicí.

Zkouška v prestižním mezinárodním systému od Cambridge Assessment English určená kandidátům po zhruba 700 až 800 hodinách řízené výuky, má variantu CB (computer-based, podrobné informace zde), kterou lze skládat na počítači. C1 Advanced odráží dovednosti šikovných maturantů nebo studentů vysokých škol.
 Více o zkouškách Cambridge English a důvodech k jejich absolvování.
  
C1 Advanced (původním zkráceným názvem CAE) odpovídá definované mezinárodní úrovni angličtiny CEFR C1. Zkouška ověřuje schopnost bezproblémové komunikace na známá i neznámá témata, lze využít jako náhrada maturitní zkoušky z angličtiny, českými vysokými školami je při přijímacích řízeních honorována body navíc a zároveň představuje požadovanou úroveň pro studium v zahraničí. Úroveň C1 je požadavkem MŠMT na vyučující jazyků, Jedná se o celoevropsky nejrozšířenější zkoušku Cambridge English, a to nejen u maturantů. Tady začíná jazyková svoboda.

Části zkoušky

Reading and Use of English

1 hod. 30 min, 8 částí, 56 úkolů

Množství textů, článků a zpráv s úkoly na detailní porozumění a gramatiku.

Writing

1 hod. 30 minut, 2 částí

Dva náročnější texty na zadaná témata v rozsahu od 220 do 260 slov.

Listening

40 minut, 4 části, 30 úkolů 

Variace mluveného projevu, rozhovory, prezentace, rozhlasové vysílání.

Speaking

15 minut, 4 části

Osobní informace, zamyšlení nad obrázky, párový rozhovor a diskuse.

Ukázkové testy

Písemná část

Cambridge Assessment English pravidelně uvolňuje ukázkové testy ke stažení. Obsahují všechny komponenty zkoušky, včetně poslechu a správných odpovědí. 
 Všechny části i s poslechem jsou umístěny v jednom souboru v balíčku zip, který je nutné nejdříve na počítači rozbalit.

Ukázkové testy ke stažení Zjistěte více o možnostech předtestování

Ústní část

Hodnocení

Každá část zkoušky je hodnocena bodově a body se převádí na stupnici Cambridge English Scale (viz obrázek), která určuje výsledek. Finální známka je buď "A" pro výsledky nad úrovní zkoušky, "B" pro výsledky na úrovni zkoušky nebo "C" pro hraniční výsledky.  

Co když je celkový počet bodů nižší?

 Kandidáti, kteří nezískají potřebný počet bodů, ale celkové skóre odpovídá úrovni o stupeň nižší, obdrží certifikát potvrzující tuto úroveň bez označení skládané zkoušky. 

Co když je celkový počet bodů vyšší?

  Kandidáti se známkou "A" u zkoušek A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced a C2 Proficiency obdrží certifikát, na kterém je kromě úspěšně vykonané zkoušky vyznačena i vyšší jazyková úroveň.

Kam dál