B2 First (FCE)

Nezávislá a komunikace v širokých variacích témat, v neformálních i formálních situacích, s přáteli, na pracovišti s kolegy i klienty, osobně i telefonicky.  

Zkouška v prestižním mezinárodním systému od Cambridge Assessment English určená kandidátům po zhruba 500 až 600 hodinách řízené výuky. Zkouška má variantu CB (computer-based, podrobné informace zde), kterou lze skládat na počítači, a dále variantu "for Schools" s tématy přizpůsobenými zájmovým okruhům dětí na základních školách, a je tak vhodná i pro talentované žákyně a žáky od 9. ročníku základních škol. Více o zkouškách Cambridge English a důvodech k jejich absolvování.
  
B2 First (původním zkráceným názvem FCE) odpovídá definované mezinárodní úrovni angličtiny CEFR B2. Zkouška ověřuje schopnost nezávislé komunikace na širší množství témat, je na většině vysokých škol uznávána při přijímacích řízeních, u zaměstnavatelů pak jako doklad schopnosti komunikace i na pracovišti. Zároveň na mnoha středních školách lze využít jako náhrada maturitní zkoušky z angličtiny.

Části zkoušky

Reading and Use of English

1 hod. 15 min., 7 částí, 52 úkolů

Variace textů, článků a zpráv s gramatickým testem.

Writing

1 hod. 20 min., 2 části

Dva texty v rozsahu 140 - 190 slov na zadaná témata.

Listening

40 minut, 4 části, 30 úkolů

Monology, dialogy, rozhlasové vysílání, oznámení.

Speaking

Celkem 14 minut, 4 části

Představení, úkol s obrázky, párový rozhovor, diskuse

Ukázkové testy

Písemná část

Cambridge Assessment English pravidelně uvolňuje ukázkové testy ke stažení. Obsahují všechny komponenty zkoušky, včetně poslechu a správných odpovědí. 
 Všechny části i s poslechem jsou umístěny v jednom souboru v balíčku zip, který je nutné nejdříve na počítači rozbalit.

Ukázkové testy ke stažení Zjistěte více o možnostech předtestování

Ústní část

Hodnocení

Každá část zkoušky je hodnocena bodově a body se převádí na stupnici Cambridge English Scale (viz obrázek), která určuje výsledek. Finální známka je buď "A" pro výsledky nad úrovní zkoušky, "B" pro výsledky na úrovni zkoušky nebo "C" pro hraniční výsledky.  

Co když je celkový počet bodů nižší?

 Kandidáti, kteří nezískají potřebný počet bodů, ale celkové skóre odpovídá úrovni o stupeň nižší, obdrží certifikát potvrzující tuto úroveň bez označení skládané zkoušky. 

Co když je celkový počet bodů vyšší?

  Kandidáti se známkou "A" u zkoušek A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced a C2 Proficiency obdrží certifikát, na kterém je kromě úspěšně vykonané zkoušky vyznačena i vyšší jazyková úroveň. .

Kam dál