B1 Preliminary (PET)

Nezávislá neformální komunikace na běžná a každodenní témata. Praktické jazykové dovednosti u kávy s přáteli, ve škole či na pracovišti anebo na letní brigádě v zahraničí. 

Zkouška v prestižním mezinárodním systému od Cambridge Assessment English určená kandidátům po zhruba 350 až 400 hodinách řízené výuky. Zkouška má variantu CB (computer-based, podrobné informace zde), kterou lze skládat na počítači, a dále variantu "for Schools" s tématy přizpůsobenými zájmovým okruhům dětí na základních školách a je tak vhodná pro žákyně a žáky od 8. ročníku základních škol. Více o zkouškách Cambridge English a důvodech k jejich absolvování.
  
B1 Preliminary (původním zkráceným názvem PET) odpovídá definované mezinárodní úrovni angličtiny CEFR B1. Zkouška ověřuje schopnost komunikace v běžném každodenním styku. Některé vysoké školy ji uznávají při přijímacích řízeních nebo jako náhradu povinně volitelných kurzů jazyka.

Části zkoušky

Reading

45 minut, 6 částí a 32 úkolů

Kratší i delší texty s úkoly na porozumění obsahu.

Writing

45 minut, 2 části a 2 úkoly

Dva texty v rozsahu zhruba 100 slov dle zadání.

Listening

30 minut, 4 části a 25 úkolů

Monology, dialogy, oznámení a diskuse z běžného života.

Speaking

12 - 17 minut, 4 části

Osobní a faktické informace, popis obrázku, diskuse. 

Ukázkové testy

Písemná část

Cambridge Assessment English pravidelně uvolňuje ukázkové testy ke stažení. Obsahují všechny komponenty zkoušky, včetně poslechu a správných odpovědí. 
 Všechny části i s poslechem jsou umístěny v jednom souboru v balíčku zip, který je nutné nejdříve na počítači rozbalit.

Ukázkové testy ke stažení Zjistěte více o možnostech předtestování

Ústní část

Hodnocení

Každá část zkoušky je hodnocena bodově a body se převádí na stupnici Cambridge English Scale (viz obrázek), která určuje výsledek. Finální známka je buď "A" pro výsledky nad úrovní zkoušky, "B" pro výsledky na úrovni zkoušky nebo "C" pro hraniční výsledky.  

Co když je celkový počet bodů nižší?

 Kandidáti, kteří nezískají potřebný počet bodů, ale celkové skóre odpovídá úrovni o stupeň nižší, obdrží certifikát potvrzující tuto úroveň bez označení skládané zkoušky. 

Co když je celkový počet bodů vyšší?

  Kandidáti se známkou "A" u zkoušek A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced a C2 Proficiency obdrží certifikát, na kterém je kromě úspěšně vykonané zkoušky vyznačena i vyšší jazyková úroveň. .

Kam dál