B1 Business Preliminary

Praktický jazyk pro běžnou každodenní komunikaci v obchodním styku, na pracovišti i při neformálních schůzkách. 

Zkouška v prestižním mezinárodním systému od Cambridge Assessment English vhodná zejména pro studenty obchodních akademií nebo ekonomicky zaměřených vysokých škol. Více o zkouškách Cambridge English a důvodech k jejich absolvování.
  
B1 Business Preliminary (původním názvem BEC Preliminary) je zkouška odpovídající definované mezinárodní úrovni angličtiny CEFR B1. Obsah zkoušky reflektuje specifická témata, která se vyskytují v mezinárodním obchodním styku. Zkouška je k dispozici i v počítačové formě (podrobné informace zde).

Části zkoušky

Reading and Writing

1 hod. 30 min., R 7 částí, W 2 části

Krátké texty na porozumění a dva krátké texty na psaní v pracovní komunikaci.

Listening

40 minut,  4 části

Monology, dialogy a diskuse s faktickými informacemi. 

Speaking

12 minut, 3 části

Osobní otázky, obchodní miniprezentace, diskuse.

Ukázkové testy

Písemná část

Cambridge Assessment English pravidelně uvolňuje ukázkové testy ke stažení. Obsahují všechny komponenty zkoušky, včetně poslechu a správných odpovědí. Pro malé kandidáty ze základních škol jsou všechny úrovně obsažené v jednom souboru pdf s odkazem ke stažení zvukové nahrávky.

Ukázkové testy ke stažení Zjistěte více o možnostech předtestování

Ústní část

Hodnocení

Každá část zkoušky je hodnocena bodově a body se převádí na stupnici Cambridge English Scale (viz obrázek), která určuje výsledek. Finální známka je buď "A" pro výsledky nad úrovní zkoušky, "B" pro výsledky na úrovni zkoušky nebo "C" pro hraniční výsledky. 

Co když je celkový počet bodů nižší?

Kandidáti, kteří nezískají potřebný počet bodů, ale celkové skóre odpovídá úrovni o stupeň nižší, obdrží certifikát potvrzující tuto úroveň bez označení skládané zkoušky.

Co když je celkový počet bodů vyšší?

 Kandidáti se známkou "A" u zkoušek A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced a C2 Proficiency obdrží certifikát, na kterém je kromě úspěšně vykonané zkoušky vyznačena i vyšší jazyková úroveň.

Kam dál