A2 Key (KET)

Základy komunikace v každodenních tématech a důležitý krok pro získání jazykové nezávislosti. Motivace a akcelerovaný pokrok nejen pro mladší kandidáty.

Zkouška v prestižním mezinárodním systému od Cambridge Assessment English určená kandidátům po zhruba 180 až 200 hodinách řízené výuky. Zkouška má variantu CB (computer-based, podrobné informace zde), kterou lze skládat na počítači, a dále variantu "for Schools" s tématy přizpůsobenými zájmovým okruhům dětí na základních školách, a je tak vhodná pro žákyně a žáky od 7. ročníku základních škol. Více o zkouškách Cambridge English a důvodech k jejich absolvování.
  
A2 Key (původním zkráceným názvem KET) odpovídá definované mezinárodní úrovni angličtiny CEFR A2. Zkouška ověřuje schopnost komunikace na základní témata a je na mnohých středních školách uznávána při přijímacích řízeních.

Části zkoušky

Reading and Writing

60 minut, 7 částí a 32 úkolů

Kratší texty na porozumění s doplňovačkami, dva texty na psaní (min. 25 a 35 slov). 

Listening

30 minut, 5 částí a 25 úkolů

Několik kratších monologů a dialogů s označováním a doplňováním odpovědí.

Speaking

Celkem 8 - 10 minut, 2 části

Párový rozhovor, osobní a faktické informace, zdůvodňování, 

Ukázkové testy

Písemná část

Cambridge Assessment English pravidelně uvolňuje ukázkové testy ke stažení. Obsahují všechny komponenty zkoušky, včetně poslechu a správných odpovědí. 
 Všechny části i s poslechem jsou umístěny v jednom souboru v balíčku zip, který je nutné nejdříve na počítači rozbalit.

Ukázkové testy ke stažení Zjistěte více o možnostech předtestování zde.

Ústní část

Hodnocení

Každá část zkoušky je hodnocena bodově a body se převádí na stupnici Cambridge English Scale (viz obrázek), která určuje výsledek. Finální známka je buď "A" pro výsledky nad úrovní zkoušky, "B" pro výsledky na úrovni zkoušky nebo "C" pro hraniční výsledky. 

Co když je celkový počet bodů nižší?

Kandidáti, kteří nezískají potřebný počet bodů, ale celkové skóre odpovídá úrovni o stupeň nižší, obdrží certifikát potvrzující tuto úroveň bez označení skládané zkoušky.

Co když je celkový počet bodů vyšší?

 Kandidáti se známkou "A" u zkoušek A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced a C2 Proficiency obdrží certifikát, na kterém je kromě úspěšně vykonané zkoušky vyznačena i vyšší jazyková úroveň. 

Kam dál