A2 Flyers

Nadšení ze základní komunikace v angličtině, jak v písemném, tak v ústním projevu. Zlepšení porozumění a schopnosti reagovat na otázky. Motivace do dalšího studia podpořená diplomem z Cambridgeské univerzity.

Zkouška v prestižním mezinárodním systému od Cambridge Assessment English určená dětem ve 6. a 7. ročnících základních škol po alespoň čtyř letech výuky angličtiny. Ve třech částech - poslechu, čtení a psaní, mluvení plní děti různé úkoly v běžných tématech v zábavném obrázkovém formátu. Více o zkouškách Cambridge English a důvodech k jejich absolvování.
  
A2 Flyers je zkouška odpovídající definované mezinárodní úrovni angličtiny CEFR A2, která přivádí děti k základní samostatné komunikační dovednosti v jazyce. 

Části zkoušky

Listening

Zhruba 25 minut, 5 části a 25 otázek.

Rozhovory mezi lidmi a zábavné úkoly v obrázkovém zadání.

Reading and Writing

40 minut, 7 částí a 44 otázek

Slovní zásoba, psané konverzace, doplňovačky ve vícevětném rozsahu. 

Speaking

Celkem 7 - 9 minut, 4 části.

Přátelský pohovor s examinátorem nad obrázkovými materiály.

Ukázkové testy

Písemná část

Cambridge Assessment English pravidelně uvolňuje ukázkové testy ke stažení. Obsahují všechny komponenty zkoušky, včetně poslechu a správných odpovědí. Pro malé kandidáty ze základních škol jsou všechny úrovně obsažené v jednom souboru pdf s odkazem ke stažení zvukové nahrávky.

Ukázkové testy ke stažení

Ústní část

Hodnocení

Hodnocení zkoušky je postaveno na pozitivním přístupu, odborně "can do statements". Hodnotí se tedy to, co děti umí, nikoliv to, co děti neumí. Certifikáty mají formu vysvědčení, na kterém mohou děti z každé části zkoušky získat až pět bodů, graficky znázorněných pomocí erbů. Pokud dítě získá celkem alespoň 10 erbů, jeho jazyková úroveň odpovídá zkoušce. Cílem je děti motivovat. A protože žádné dítě na světě ještě nepředvedlo nulový výkon, nejmenší počet erbů v každé kategorii je jeden. Naprostá většina dětí však skládá zkoušku na deset erbů a více!

Kam dál