A1 Movers

Praktický jazyk, veliká motivace, Jazykové dovednosti na vyšší úrovni, schopnost orientovat se v základních situacích. Radost z opravdového úspěchu podpořená diplomem z univerzity v Cambridge. A k tomu chuť do dalšího učení. 

Zkouška v prestižním mezinárodním systému od Cambridge Assessment English určená dětem v 5. a 6. ročnících základních škol po alespoň třech letech výuky angličtiny. Stejně jako Pre A1 Starters, A1 Movers motivuje děti k plnění zábavných úkolů ve třech částech - poslechu, čtení a psaní, mluvení. Děti zde zvládají již náročnější zadání na základní témata, která se jich osobně týkají. Více o zkouškách Cambridge English a důvodech k jejich absolvování.
  
A1 Movers odpovídá definované mezinárodní úrovni angličtiny CEFR A1 a představuje důležitý milník na cestě k úspěšnému zvládnutí jazyka na aktivní komunikační úrovni.

Části zkoušky

Listening

Zhruba 25 minut, 5 části a 25 otázek.

Jednoduché instrukce a rozhovory s úkoly vyplňovanými do obrázkových materiálů.

Reading and Writing

30 minut, 6 částí a 35 otázek.

Kratší texty, rozhovory a obrázkové přiběhy v rozsahu jednoduchých vět.

Speaking

Celkem 5 - 7 minut, 4 části.

Milý pohovor s examinátorem nad obrázkovými materiály.

Ukázkové testy

Písemná část

Cambridge Assessment English pravidelně uvolňuje ukázkové testy ke stažení. Obsahují všechny komponenty zkoušky, včetně poslechu a správných odpovědí. Pro malé kandidáty ze základních škol jsou všechny úrovně obsažené v jednom souboru pdf s odkazem ke stažení zvukové nahrávky.

Ukázkové testy ke stažení

Ústní část

Hodnocení

Hodnocení zkoušky je postaveno na pozitivním přístupu, odborně "can do statements". Hodnotí se tedy to, co děti umí, nikoliv to, co děti neumí. Certifikáty mají formu vysvědčení, na kterém mohou děti z každé části zkoušky získat až pět bodů, graficky znázorněných pomocí erbů. Pokud dítě získá celkem alespoň 10 erbů, jeho jazyková úroveň odpovídá zkoušce. Cílem je děti motivovat. A protože žádné dítě na světě ještě nepředvedlo nulový výkon, nejmenší počet erbů v každé kategorii je jeden. Naprostá většina dětí však skládá zkoušku na deset erbů a více!

Kam dál