Děkujeme / Thank you

Vaše odpověď byla zaznamenána / Your response has been recorded