Partnerství pro školy

Motivujte svou třídu k vyšším výkonům a lepší angličtině. Rozšiřte své extrakurikulární aktivity a poskytněte dětem a rodičům ještě vyšší hodnotu vzdělání

Důvodů pro zavedení mezinárodních zkoušek do aktivit škol je mnoho - od transparentního a jednoznačného řízení pokroku, přes nárůst motivace u studentů, až třeba po čerpání výhod spojených se získáním mezinárodního certifikátu při přijímacích řízeních na různých stupních škol. Vždy se však jedná o činnost, která přispívá odbornému rozvoji vyučujících, zvyšuje kredit škol a přináší jednoznačné benefity žákyním a žákům, studentkám a studentům.

Pokrok pod kontrolou

Žákyně a žáci základních škol, které realizují zkouškovou přípravu v angličtině např. ve formě kroužků nebo externích kurzů již od prvního stupně, ukončují školní docházku standardně na certifikované úrovni A2 (A2 Flyers nebo A2 Key - KET) a v rapidně se zvyšující míře i na úrovni B1 (B1 Preliminary - PET). Postupně narůstá i počet kandidátů, kteří odcházejí z devátých ročníků s certifikátem na úrovni B2 (B2 First - FCE).  Titíž studenti a tytéž studentky si pak obvykle ze středních škol odnášejí mezinárodní certifikáty Cambridge English B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE) nebo i C2 Proficiency (CPE).

Zkoušky na základních školách

  • motivují ke studiu a významně akcelerují pokrok
  • díky své navázanosti na CEFR poskytují vyučujícím jednoznačný "benchmark" a nastavují standard
  • postupně vedou žáky a žákyně až k úrovním B1 či B2 na konci školní docházky

Zkoušky na středních školách

  • pevně vedou studenty a studentky k úrovni C1, v mnoha případech i C2
  • představují možnost využít zkoušky místo maturity z jazyka na školách, které to umožňují
  • držitelé certifikátů získávají výhody při přijímacích řízeních a studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí

Staňte se partnerem kdekoliv v České republice

Získejte možnost realizovat zkoušky pro své studenty přímo na své škole, staňte se oficiálním přípravným centrem Cambridge English, čerpejte odbornou podporu ve formě seminářů a konzultací, zajistěte pro své studenty možnost předtestování, využijte pomoc s výukovými materiály a postupy. V případě, že nebude ve vašich silách otevřít přípravné zkoušky, zajistíme jejich organizaci externě. Čerpejte další výhody z našeho partnerství.    

Jazykové zkoušky

Celé portfolio mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English a ÖSD pro základní i střední školy s možností realizace zkouškových sezení přímo ve vaší škole při splnění podmínek a požadavků.

Status oficiálního přípravného centra

Možností nahlížet do výsledků zkoušek vlastních studentů, informační servis z Cambridge a právo používat logo Cambridge.

Podpora

Odborné semináře a worskhopy pro vyučující. Technická a organizační pomoc při otevírání kurzů a kroužků, ať již interních nebo externích. Slavnostní předávání certifikátů studentům.

Výukové materiály

Představení a doporučení vhodných materiálů pro výuku v přípravných kroužcích a seminářích a doplňků k nim, na základních i středních školách, včetně možnosti jejich případného dodání.

Předtestování

Písemné testy nanečisto zdarma pro partnerské školy v on-line podobě s okamžitým vyhodnocením. Ústní předtestování se zpětnou vaznou od examinátorů zkoušek.

Kolegiální přístup

Nadšení vyučující nadšeným vyučujícím - od konzultací po odměny nad rámec standardního partnerství. Kolegialita a porozumění. 

Dotazy? Zájem o spolupráci? Kontaktujte nás.

Děkujeme, Váš dotaz byl odeslán.
Hm, něco se nepovedlo. Kontaktujte nás, prosíme, telefonicky nebo e-mailem. Děkujeme.

Kam dál