Zkoušky Cambridge English na počítači

Nejmodernější a nejflexibilnější způsob absolvování mezinárodních zkoušek Cambridge English se spoustou výhod

Proč zkoušky na počítači?

Prodloužená doba uzávěrek registrací a výrazně dřívější doručení výsledků než u papírových zkoušek. Často jediná možnost stihnout zkoušku do maturity nebo k přijímačkám. 

Automatické odpočítávání zbývajícího času, možnost zvýrazňovat slova v části "reading", automatické počítání slov v části "writing", poslech vždy jen ve sluchátkách. Absence odpovědních archů znamená čas navíc.   

Široké portfolio zkoušek - A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency a všechny tři úrovně zkoušek z obchodní angličtiny - Business Preliminary, Vantage i Higher.

Computer-based zkoušky v otázkách a odpovědích

Co jsou zkoušky computer-based

Zkoušky computer-based jsou variantou zkoušek Cambridge English. Oproti zkouškám ve standardní papírové verzi se tyto zkoušky skládájí na počítači, vyjma ústní části, která probíhá běžným způsobem za přítomnosti examinátorů.  

Liší se obsah nebo náročnost zkoušek computer-based od papírových zkoušek?

Zkoušky computer-based jsou co do obsahu i náročnosti identické se zkouškami v papírové formě.

Které zkoušky lze absolvovat na počítači? 

Počítačovou variantu mají zkoušky A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency, včetně verzí "for Schools" a všechny tři úrovně zkoušek Business. 

Kde a jak mohu zkoušku computer-based složit?

Zkoušky jsou pořádány v prostorách Evropského centra jazykových zkoušek nebo v prostorách partnerských institucí v České republice ve vypsaných termínech. 

Jak a kdy se ke zkoušce computer-based zaregistruji?

V přehledu termínů jsou zkoušky computer-based označeny "computer based" případně "CB". Registrace probíhá standardním způsobem prostřednictvím formuláře na našich stránkách anebo, v případě partnerských škol, pomocí papírové přihlášky

Velkou výhodou počítačových zkoušek jsou prodloužené uzávěrky registrací.

Jak zkouška probíhá?

Průběh zkoušky je v zásadě identický se zkouškami v papírové formě, přičemž před zahájením každé z jednotlivých částí zkoušky se kandidáti přihlašují do testového systému pomocí údajů dodaných zkouškovým personálem v den zkoušky.

V jednotlivých částech lze libovolně přecházet dopředu a zpět, v části "Reading" lze v textech označovat myší jednotlivé pasáže, "Writing" automaticky počítá jednotlivá slova, "Listening" jde vždy do sluchátek. Navíc, na konci testu se odpovědi nepřepisují do odpovědního archu, a máte tak cenné minuty navíc. 

Co když dojde k výpadku internetového připojení?

Přestože je tato situace nepravděpodobná, zkouškový systém je na ni připraven. Kompletní obsah zkoušek se nejprve stáhne z Cambridge na administrátorský počítač a poté lokálně distribuuje do jednotlivých počítačů kandidátů. Vyplněné testy pak na stejném principu putují opačným směrem po jejich dokončení.

Kdy jsou k dispozici výsledky?

Výsledky zkoušek v počítačovém formátu jsou k dispozici podstatně dříve než u klasických zkoušek v papírově formě. Oproti běžným 6 - 8 týdnům budete obvykle vědět jak jste dopadli už za 14 dnů.  

Existuje možnost si zkoušky computer-based osahat nanečisto? 

Ano, přímo na našich stránkách najdete odkazy na zkušební verze testů nejen ke stažení, ale i v počítačovém formátu, a to v sekci Předtestování zde

Kam dál