Ohlédnutí za konferencí pro lepší angličtinu

V sobotu 7. 5. 2022 se do Českých Budějovic sjely desítky vyučujících angličtiny ze základních a středních škol Jihočeského kraje, aby se zúčastnili první Jihočeské konference pro lepší angličtinu. 

V učebnách prestižního českobudějovického gymnázia J. V. Jirsíka prezentovali čeští i zahraniční speakeři, na chodbách zněly živé diskuse v češtině i v angličtině, k nahlédnutí byly výukové materiály i nové technologie pro výuku angličtiny. Probírala se témata blízká každému, kdo se výukou angličtiny zabývá - rozvoj jazykových kompetencí u dětí různého věku, ve školách různého zaměření, z akademického i praktického úhlu pohledu.

Mottem konference bylo Meet - Share - Inspire, tedy výzva k setkávání, sdílení a vzájemné inspiraci. To bylo také záměrem konference: vytvořit novou jihočeskou platformu pro sdílení zkušeností a inspiraci jihočeských učitelů angličtiny. A to se také podařilo. 

Přes 90 % účastníků konference se zapojilo do dotazníkového hodnocení programu, témat, přednášejících i samotné organizace akce a a výsledek byl doslova “na jedničku”. Zdá se tedy, že se podařilo založit novou tradici a můžeme se těšit na další ročníky této inspirativní akce.

Konference se uskutečnila pod záštitou náměstka hejtmana Jihočeského kraje, Mgr. Pavla Klímy a za podpory partnerů Cambridge University Press and Assessment, MAS Rozkvět, Gymnázium J. V. Jirsíka a Lingea Brno.

Více informací o konferenci, fotogalerii a prezentace ke stažení najdete přímo na stránkách konference na adrese konference.elec.eu (otevře se v novém okně).