Oslava úspěchů v Českých Budějovicích

Září je měsícem oslav jazykových úspěchů školáků, kteří absolvovali zkoušky koncem letošního jara. První školní den tohoto roku jsme tak za koronavirových opatření v obřadní síni radnice slavnostně předávali certifikáty více než stovce dětí z českobudějovických základních škol. Velký dík patří náměstkovi primátora, panu Ing. Viktoru Vojtkovi, Ph.D., který nad akcí převzal záštitu a osobně každému ze školáků poblahopřál.