Nošení roušek při předávání certifikátů

Slavnostní předávání certifikátů probíhá často v prostorách úřadů a/nebo v počtu osob převyšujícím 100. Žádáme tedy všechny účastníky, aby s sebou na tyto akce vždy nosili roušky. 

Děkujeme za pochopení.