Logo Logo

Průběh zkouškového dne

Přestože se průběh zkouškového dne u různých zkoušek v detailech liší, jeho podoba je v zásadě stejná. 

Prezence

Nejpozději týden před zahájením zkoušky obdržíte e-mailem detailní organizační informace. Prezence ke zkoušce obvykle probíhá 45 min. - 30 min. před zahájením zkoušky. 

  • Je bezpodmínečně nutné, aby se všichni kandidáti dostavili do zkouškového místa do času ukončení prezence. Kandidáti, kteří se opozdí nemusí být ke zkoušce připuštěni, a to bez náhrady. 
  • Respektujte čas zahájení prezence. Kandidáti nemohou být do zkouškového místa vpuštěni dříve. 

Předzkouškové instrukce

Po prezenci následuje předání isntrukcí kandidátům a představení harmonogramu zkouškového dne. U vybraných zkoušek Cambridge English se zároveň v této době pořizují identifikační fotografie kandidátů. 

Průběh sezení

Zhruba 5 - 10 minut před zahájením zkoušky jsou kandidáti odvedeni do zkouškové místnosti. Ve zkouškové místnosti následuje předání instrukcí k danému komponentu zkoušky. 

Mezi jednotlivými komponenty zkoušky jsou přestávky, obvykle desetiminutové.

Pozor: z technických a organizačních důvodů nelze vždy zcela zajistit naprosto přesné dodržení harmonogramu zkoušky, proto prosíme, počítejte vždy s určitým zpožděním.

Ústní části se kandidáti u většiny zkoušek účastní ve dvojicích, do zkouškové místnosti jsou vždy doprovázeni zkouškovým personálem.

Pozor:

  • Před jednotlivými komponenty zkoušek se vždy kontrolují občanské průkazy nebo pasy (naplatí pro zkoušky YLE). Nezapomeňte si doklad doma. Bez tohoto dokladu nemohou být kandidáti připuštěni ke zkoušce, a to bez náhrady.
  • V průběhu zkouškového dne není povoleno používat mobilní telefony.
  • Kandidáti jsou povinni si donést vlastní psací potřeby. Jejich specifikace je uvedena v e-mailu s organizačními informacemi.

Ukončení sezení

Kandidáti, kteří absolvovali všechny komponenty zkoušky mohou po vyzvednutí osobních věcí opustit zkouškové místo.

 

Scrollovat nahoru