Logo Logo

Spolupráce s knihovnami v Liberci a Ústí nad Labem

Evropské centrum jazykových zkoušek nahradilo předchozího administrátora jazykových zkoušek Cambridge English a stalo se oficiálním partnerem Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem a Krajské vědecké knihovny v Liberci pro realizaci těchto zkoušek.

Zkoušky se tradičně konají v reprezentativním a zároveň příjemném prostředí, které důstojně podtrhuje význam mezinárodních jazykových zkoušek. V Oddělení anglické literatury ústecké knihovny a v Britském centru liberecké knihovny  jsou pracovníci připraveni poskytnout veškeré potřebné informace.

 

Severočeská vědecká knihovna, p.o.

 

Počátky ústeckého knihovnictví se datují do roku 1879. Od roku 1949 slouží knihovně bývalá vila textilního továrníka K. H. Wolfruma ve Velké Hradební 49 - dnes se zde nachází vědecká část knihovny, a v roce 1993 byl slavnostně zahájen provoz v prvorepublikové Weinmannově vile ve Winstona Churchilla č. 3 - sídlí zde lidová část knihovny. V roce 2006 se v prostorách knihovny - v krásném přednáškovém sále, který vznikl v půdní vestavbě - poprvé konaly jazykové zkoušky Cambridge English, administrované v té době jediným zkouškovým centrem v ČR, Britskou radou. Od roku 2016 realizuje ve spolupráci s Oddělením anglické literatury tyto prestižní jazykové zkoušky v ústecké knihovně Evropské centrum jazykových zkoušek.

 

W. Churchilla 3

400 01 Ústí nad Labem

www.svkul.cz

https://oal.svkul.cz/cambridgeske-zkousky/

 

 

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

 

V historii libereckého knihovnictví se odráží soupeření německého a českého kulturního a politckého vlivu. Současná Krajská vědecká knihovna v Liberci dostala do vínku dědictví Německé vědecké knihovny Bücherei der Deutschen, kterou po válce převzala Státní studijní knihovna, a Krajské lidové knihovny, stojící na základech českých lidových knihoven působících v Liberci od konce 19. století.

Současné sídlo knihovny stojí na místě jedné z největších židovských synagog ve střední Evropě, kterou vypálili nacisté v průběhu "Křišťálové noci" z 9. na 10. listopadu 1938. V roce 1997 zde byl slavnostně položen základní kamen Stavby smíření, nad níž převzali záštitu prezidenti České republiky a Spolkové republiky Německa. Dnes tato nádherná moderní stavba v níž je zakomponována židovská modlitebna, slouží jako nový objekt Státní vědecké knihovny v Liberci.

Od roku 2002 působí v rámci knihovny Britské centrum, jehož náplní je propagace britské kultury a literatury. Do roku 2015 se zde konaly jazykové zkoušky Cambridge English ve spolupráci s Britskou radou. Ačkoli tato spolupráce byla ukončena, Britské centrum knihovny dále pokračuje ve svých aktivitách a novým partnerem pro pořádání prestižních mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English je Evropské centrum jazykových zkoušek.

 

Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město

460 01 Liberec

www.kvkli.cz

http://www.kvkli.cz/cambridgeske-zkousky.html


 

Scrollovat nahoru