Logo Logo
Zkoušky Cambridge English pro základní školy

Zkoušky Cambridge English pro základní školy

Zkoušky Cambridge English: Young Learners (též "YLE") jsou určeny mladším žákům a žákyním základních škol, zhruba od 9 do 13 let věku. YLE jsou celoevropsky velmi rozšířeným systémem zkoušek. V samotné České republice tyto zkoušky ročně skládá několik tisíc kandidátů. 

Forma testování je zábavná a výsledky testu přináší přehled o pokroku, který děti v rámci osvojování cizího jazyka dělají. Zkouška má obrovský motivační efekt a pomáhá řídit a akcelerovat pokrok žáků a žákyň v angličtině.  Zkoušky mají tři úrovně pokročilosti - Starters, Movers, Flyers.

Pro žáky vyšších ročníků druhého stupně jsou vhodné zkoušky Cambridge English: Key (KET) na úrovni A2 dle CEFR  a Cambridge English: Preliminary (PET) na úrovni B1 dle CEFR, respektive jejich varianty "for Schools". Skutečně velmi talentovaní žáci a žákyně pak mohou absolvovat Cambridge English: First.

Přehled termínů a registrace ke zkouškám

Podrobné informace

Cambridge English pro základní školy

Cambridge English: Starters

Zábavný a motivační způsob pro zlepšení jazykových dovedností dětí ve věku okolo 11 let. Zkoušky Starters mají významný efekt na vztah dětí ke studiu jazyka a jsou jedním z prvních kroků k dosažení skutečně vysoké pokročilosti v budoucnu na střední škole. Všechny zkoušky YLE nabývají v České republice velmi rapidně na popularitě a stávají se přirozenou součástí výuky mnoha základních škol. 

Certifikáty mají formát vysvědčení se třemi "předměty": čtením a psaním, poslechem a mluvením. Z každého předmětu mohou kandidáti získat až pět bodů reprezentovaných erby. Pokud kandidát získá v celkovém součtu alespoň 10 erbů, nachází se na testované úrovni mezinárodního standardu. 

Úroveň CEFR pre-A1

Formát

 • Listening, 20 min.
 • Reading and Writing, 20 min.
 • Speaking, 3  - 5 min./kandidát

Celkové trvání zkoušky i s přestávkami: cca 1 hod.

Odkazy

Přehled termínů a cen

 

 

 

Cambridge English: Movers

Cambridge English: Movers navazuje na zkoušky Starters. Zkoušky Movers jsou určeny dětem ve věku okolo 12 - 13 let. Všechny zkoušky YLE nabývají v České republice velmi rapidně na popularitě a stávají se přirozenou součástí výuky mnoha základních škol. 

Certifikáty mají formát vysvědčení se třemi "předměty": čtením a psaním, poslechem a mluvením. Z každého předmětu mohou kandidáti získat až pět bodů reprezentovaných erby. Pokud kandidát získá v celkovém součtu alespoň 10 erbů, nachází se na testované úrovni mezinárodního standardu. 

Úroveň CEFR A1

Formát

 • Listening, 25 min.
 • Reading and Writing, 30 min.
 • Speaking, 5 - 7 min./kandidát

Celkové trvání zkoušky i s přestávkami: cca 1 hod. 10 min.

Odkazy

Přehled termínů a cen

 

 

 

Cambridge English: Flyers

Cambridge English: Flyers jsou třetím a nejvyšším stupněm zkoušek YLE pro děti. Flyers navazuje na zkoušky Movers a jsou určeny pro děti ve věku 13 - 14 let. Talentovanější žáci a žákyně mohou místo zkoušek Flyers rovnou absolvovat zkoušku Cambridge English: Key, která je na stejné úrovni pokročilosti.

Všechny zkoušky YLE nabývají v České republice velmi rapidně na popularitě a stávají se přirozenou součástí výuky mnoha základních škol. 

Certifikáty mají formát vysvědčení se třemi "předměty": čtením a psaním, poslechem a mluvením. Z každého předmětu mohou kandidáti získat až pět bodů reprezentovaných erby. Pokud kandidát získá v celkovém součtu alespoň 10 erbů, nachází se na testované úrovni mezinárodního standardu. 

Úroveň CEFR A2

Formát

 • Listening, 25 min.
 • Reading and Writing, 40 min.
 • Speaking, 7 - 9 min./kandidát

Celkové trvání zkoušky i s přestávkami: cca 1 hod. 30 min.

Odkazy

Přehled termínů a cen

 

 

 

Cambridge English Key a Key for Schools (KET)

Cambridge English: Key a Key for Schools je první zkouškou Cambridge English dle úrovně pokročilosti. Hodnotí schopnost zvládat ústní komunikaci stejně jako psaný projev v každodenních situacích. Je prvním krokem pro studenty i dospělé, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním jazyka. 

Zkouška bývá vyžadována státními institucemi jako doklad o minimální jazykové kvalifikaci. Některé střední školy při přijímacích řízeních do prvních ročníků honorují úspěšné kandidáty body navíc.  

Úroveň CEFR A2

Formát

 • Reading and Writing, 1hod. 10 min.
 • Listening, 30 min.
 • Speaking, 8  - 10 min./pár kandidátů

Celkové trvání zkoušky i s přestávkami: cca 2 hod. 15 min.

Odkazy

Přehled termínů a cen

Video ústní části Cambridge English: Key for Schools

 

Cambridge English Preliminary a Preliminary for Schools (PET)

Cambridge English: Preliminary a Preliminary for Schools je zkouškou pro ty, kteří jsou schopni vyrovnat se s běžnou komunikací s rodilými mluvčími. Měli by být schopni číst jednoduché příručky a články, psát dopisy apod. Zkouška je vyžadována mnohými státními institucemi a zaměstnavateli. Zkoušku akceptují vybrané vysoké školy, zejména technického zaměření, u přijímacích zkoušek a bonifikují ji body navíc.

Úroveň CEFR: B1

Formát

 • Reading and Writing, 1hod. 30 min.
 • Listening, 30 min.
 • Speaking, 10 - 12 min./pár kandidátů

Celkové trvání zkoušky i s přestávkami: cca 2 hod. 30 min.

Odkazy

Přehled termínů a cen

Video ústní části Cambridge English: Preliminary for Schools

 

Cambridge English: First a First for Schools (FCE)

Cambridge English: First a First for Schools, též "FCE", je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English. Složení zkoušky FCE vyžaduje ovládání angličtiny na dostatečné úrovni i v širším spektru praktických situací zahrnujících studium, obchod a průmysl. 

Zkouška je často vyžadována státními institucemi i soukromými podniky pro nižší manažerské pozice. Je uznávána prakticky všemi vysokými školami v České republice při přijímacích zkouškách. 

Úroveň CEFR B2

Formát

 • Reading and Use of English, 1hod. 15 min.
 • Writing, 1hod. 20 min.
 • Listening, cca 40 min.
 • Speaking, 14 min./pár kandidátů

Celkové trvání zkoušky i s přestávkami: cca 4 hod.

Odkazy

Přehled termínů a cen

Video ústní části Cambridge English: First

 

Scrollovat nahoru