Logo Logo
Zkoušky Cambridge English pro dospělé a mládež

Zkoušky Cambridge English pro dospělé a mládež

Jazykové zkoušky Cambridge English pro dospělé a mládež patří k celosvětově nejvyhledávanějším a nejuznávanějším jazykovým kvalifikacím od úrovně CEFR A2 po úroveň CEFR C2. Každoročně tyto zkoušky absolvuje několik miliónů kandidátů z řad studentů i dospělých profesionálů v mnoha oborech. 

Zkoušky pořádáme ve všech zkouškových lokalitách v České republice.

Podrobné informace o zkouškách Cambridge English, termíny a registrace

A2 Key a Key for Schools (KET)

A2 Key a Key for Schools je první zkouškou Cambridge English dle úrovně pokročilosti. Hodnotí schopnost zvládat ústní komunikaci stejně jako psaný projev v každodenních situacích. Je prvním krokem pro studenty i dospělé, kteří chtějí postoupit k vyšším úrovním jazyka. 

Zkouška bývá vyžadována státními institucemi jako doklad o minimální jazykové kvalifikaci. Některé střední školy při přijímacích řízeních do prvních ročníků honorují úspěšné kandidáty body navíc.  

Úroveň CEFR A2

Formát

 • Reading and Writing, 1hod. 10 min.
 • Listening, 30 min.
 • Speaking, 8  - 10 min./pár kandidátů

Celkové trvání zkoušky i s přestávkami: cca 2 hod. 15 min.

Odkazy

Přehled termínů a cen

Video ústní části Cambridge English: Key for Schools

 

B1 Preliminary a Preliminary for Schools (PET)

B1 Preliminary a Preliminary for Schools je zkouškou pro ty, kteří jsou schopni vyrovnat se s běžnou komunikací s rodilými mluvčími. Měli by být schopni číst jednoduché příručky a články, psát dopisy apod. Zkouška je vyžadována mnohými státními institucemi a zaměstnavateli. Zkoušku akceptují vybrané vysoké školy, zejména technického zaměření, u přijímacích zkoušek a bonifikují ji body navíc.

Úroveň CEFR: B1

Formát

 • Reading and Writing, 1hod. 30 min.
 • Listening, 30 min.
 • Speaking, 10 - 12 min./pár kandidátů

Celkové trvání zkoušky i s přestávkami: cca 2 hod. 30 min.

Odkazy

Přehled termínů a cen

Video ústní části Cambridge English: Preliminary for Schools

 

B2 First a First for Schools (FCE)

B2 First a First for Schools, též "FCE", je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English. Složení zkoušky FCE vyžaduje ovládání angličtiny na dostatečné úrovni i v širším spektru praktických situací zahrnujících studium, obchod a průmysl. 

Zkouška je často vyžadována státními institucemi i soukromými podniky pro nižší manažerské pozice. Je uznávána prakticky všemi vysokými školami v České republice při přijímacích zkouškách. 

Úroveň CEFR B2

Formát

 • Reading and Use of English, 1hod. 15 min.
 • Writing, 1hod. 20 min.
 • Listening, cca 40 min.
 • Speaking, 14 min./pár kandidátů

Celkové trvání zkoušky i s přestávkami: cca 4 hod.

Odkazy

Přehled termínů a cen

Video ústní části Cambridge English: First

 

C1 Advanced (CAE)

Absolventi zkoušky C1 Advanced již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací - při práci i při studiu. Jedná se o skutečně vysokou znalosti jazyka, která umožňuje plynulou a bezproblémovou komunikaci v nejširším kontextu. V České republice neustále narůstá počet úspěšných absolventů této zkoušky, a to i z řad středoškolských studentů.

Zkoušku uznává většina britských a zahraničních univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. Vysoké školy v České republice uznávají CAE při přijímacích řízeních. Certifikát CAE je pro zaměstnavatele jasným důkazem o velmi vysokých jazykových schopnostech žadatelů. 

Úroveň CEFR: C1

Formát

 • Reading and Use of English, 1hod. 30 min.
 • Writing, 1hod. 30 min.
 • Listening, cca 40 min.
 • Speaking, 15 min./pár kandidátů

Celkové trvání zkoušky i s přestávkami: cca 4 hod. 30 min.

Odkazy

Přehled termínů a cen

Video ústní části Cambridge English: Advaned

 

C2 Proficiency (CPE)

C2 Proficiency znamená velmi vysokou úroveň znalostí a dovedností. Složením zkoušky CPE prokazují studenti svou schopnost používat angličtinu v jakémkoliv kontextu a sice na úrovni vzdělaného rodilého mluvčího, a to i v odborných kruzích a v akademickém prostředí. 

Úroveň CEFR B2

Formát

 • Reading and Use of English, 1hod. 30 min.
 • Writing, 1hod. 30 min.
 • Listening, cca 40 min.
 • Speaking, 16 min./pár kandidátů

Celkové trvání zkoušky i s přestávkami: cca 4 hod. 30 min.

Odkazy

Přehled termínů a cen

 

 

Standardní vs. počítačová zkouška 

Většinu zkoušek Cambridge English lze absolvovat v klasické papírové variantě nebo v počítačové variantě. Počítačová varianta má své výhody i nevýhody. 

Výhody počítačových zkoušek Nevýhody počítačových zkoušek
 • kratší doba potřebná k zápisu,
 • kratší doba nutná k vydání certifikátu.
 • nutnost dobře zvládat psaní na stroji "všema deseti",
 • mírně horší ergonomie.

Volba varianty zkoušky záleží na preferencích kandidáta. Zkoušky "computer-based" jsou v registračním systému označeny zkratkou "CB" za názvem. 

Varianty "for Schools"

Zkoušky A2 Key (KET), B1 Preliminary (PET) a B2 First (FCE) disponují tzv. variantou "for Schools" (v přehledu zkoušek jsou označeny "fS"). U zkoušek označených "for Schools" se předpokládá, že jsou pořádány pro skupinu kandidátů z řad studentů škol, a proto je administrativní průběh této zkoušek mírně přízpůsoben této skutečnosti: např. u ústní části jsou otázky kladeny tak, aby bylo zřejmé, že jsou cíleny na studenty ("Where do you study?"), u zkoušek fS není nutné pořizovat identifikační fotografie apod. 

Pozor: Varianty zkoušek "for Schools" nejsou v žádném případě jednodušší než standardní zkoušky, jak bývá častý mylný předpoklad, ale naprosto shodné.

U varianty "for Schools":

 • je náročnost naprosto shodná se standardní zkouškou,
 • na certifikátech není vyznačeno, že se jedná o variantu "for Schools",
 • neexistují žádná věková ani jiná omezení pro kandidáty. Kandidáti nemusí být studenty - varianty "for Schools" jsou zcela běžně absolvovány jak studenty, tak dospělými osobami,
 • o výběru varianty obvykle rozhoduje pouze vhodnost termínu. 
Scrollovat nahoru